​​کلاس آنلاین زبان انگلیسی

اطلاعات کلاس زبان انگلیسی

جو دوستانه و لذت بخش آموزشی

تدریس از مجموعه کتب Four Corners

تدریس آنلاین انگلیسی بصورت ویدئویی

جلسات دوره بصورت Live برگزار میشوند

امکان تمرین مکالمه تمامی شرکت کنندگان

امکان دانلود و ذخیره مطالب عنوان شده در کلاس

برگزاری آزمون میان ترم پایان ترم در انتهای هر دوره

مشاوره رایگان:​​​​​​​