​​کلاس آنلاین زبان چینی

 • جو دوستانه و لذت بخش آموزشی

 • تدریس آنلاین چینی بصورت ویدئویی

 • جلسات دوره بصورت Live برگزار میشوند

 • امکان تمرین مکالمه تمامی شرکت کنندگان

 • امکان دانلود و ذخیره مطالب عنوان شده در کلاس

 • برگزاری آزمون میان ترم پایان ترم در انتهای هر دوره

 • هر ترم یک ماه به طول می انجامد.

 • هر ترم زبان چینی شامل ۱۲ جلسه است.

 • تعداد نفرات هر کلاس حداکثر 15 نفر است.

 • کلاسهای آنلاین در اسکای روم برگزار میشوند.

 • مدت زمان هر جلسه یک ساعت و نیم میباشد.

ویژگی های کلاس

شرایط کلاس

تکمیل فرم ثبت نام

​جهت ثبت نام در این کلاس فرم ثبت نام مربوطه را تکمیل نمایید​​​​​​​