تفاوت چینی با ماندارین چیست؟

 

تفاوت چینی با ماندارین چیست؟

 

زبان چینی گفتاری متشکل از انواع مختلف آواهای منطقه ای است که گویش نامیده می شوند. گویش رسمی چینی را ماندارین می نامند. همچنین این گویش «putonghua 普通话» نیز نامیده می شود. بیش از هفتاد درصد از جمعیت چین به زبان ماندارین صحبت می کنند و این زبان در حقیقت زبان اصلی چین محسوب میشود. ماندارین یا 普通话 رایج ترین گویش مورد استفاده در چین است و توسط کسانی که به گویشهای چینی دیگر صحبت می کنند به عنوان زبان دوم پذیرفته شده است. زبان رسمی چین، ماندارین است که در مدارس چین آموزش داده می شود.

 

ساختار نوشتاری زبان چینی (汉字)

 

زبان چینی با حداقل سه هزار سال سابقه قدیمی ترین زبان نوشتاری در جهان است. کتیبه های نوشته شده به زبان چینی در پوسته لاک پشت های مربوط به سلسله شانگ یافت شده است که اثباتی است بر سابقه بیش از 3000 ساله زبان نوشتاری چینی! زبان نوشتاری چینی برای نشان دادن هر کلمه از واژگان از نمادهای متمایز یا حروف مشخص استفاده می کند. یک فرهنگ لغت بزرگ چینی معمولاً دارای 40000 کاراکتر(汉字) است. اگرچه با گذشت زمان سیستم نوشتاری چینی به مرور تغییر کرده است، اما اصول زبان همراه با نمادها اساسا ثابت مانده است.