استاد امید باستان فرد

زبان ژاپنی

ثبت نام کلاس خصوصی
  • 13 سال تحصیل در کشور ژاپن

  • کارشناسی از دانشگاه هوکایدو

  • کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه توکیو

​​تحصیلات

دارای مدرک JLPT N3 زبان ژاپنی
​​​

مدرک