​​کلاس آنلاین انگلیسی لهجه امریکایی

 • جو دوستانه و لذت بخش آموزشی

 • تدریس مجموعه کتب American file

 • جلسات دوره بصورت Live برگزار میشوند

 • تدریس آنلاین انگلیسی بصورت ویدئویی

 • امکان تمرین مکالمه تمامی شرکت کنندگان

 • امکان دانلود و ذخیره مطالب عنوان شده در کلاس

 • برگزاری آزمون میان ترم پایان ترم در انتهای هر دوره

 • هر ترم یک ماه به طول می انجامد.

 • تعداد نفرات هر کلاس حداکثر 16 نفر است.

 • کلاسهای آنلاین در اسکای روم برگزار میشوند.

 • مدت زمان هر جلسه یک ساعت و نیم میباشد.

 • هر ترم انگلیسی لهجه امریکایی شامل ۱۲ جلسه است.

 • اطلاع رسانی لینک کلاس و نام کاربری از طریق پیامک میباشد.​​​​​​​

ویژگی های کلاس

شرایط کلاس

جهت ثبت نام در این کلاس فرم مربوطه را تکمیل نمایید.

تکمیل فرم ثبت نام