استاد آتنا آدینه نیا

زبان روسی

ثبت نام کلاس خصوصی
  • ​​​8 سال سابقه تدریس زبان روسی

  • مدیر دپارتمان روسی موسسه مهاجرتی

  • مترجم زبان روسی اداره زائرین غیر ایرانی آستان قدس رضوی

سوابق کار​​​​​​​ی

کارشناسی رشته زبان و ادبیات روسی
​​​

تحصیلات